//Nastavení----------------------------------------------------------------------------------------------
//*******************************************************************************************************
var spreadsheet = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J1efr15eFtggt5sffsre544e5mNX_SGfU/edit';
var sheet = 'data';
//Token
var token = '0x101c0a3dd0654sd5fsdcgt1r56sf6f1s5f6sd65sdf4fs58ssf6fee1051c92b230514a-account@seznam.cz';
var sklik_account = 'account@seznam.cz'; //pokud používáte token z MCC účtu, zadejte název single 
//Kampaně (1 -> ANO; 0 -> NE);
var suspended = 1; //pozastavené
var deleted = 1; //smazané
var zero = 1; //nulové dny
/********************************************************************************************************
Skript:  Výpis kampaní do spreadsheetu pro Google Data Studio
Verze:  06.12.2017
Vytvořil: Stanislav Jílek [standajilek.cz]
********************************************************************************************************/

function main() {
//Nadefinování spreadsheetu
  var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheet).getSheetByName(sheet);

//Pole pro export do spreadsheetu
  var sheet_export = [];
  var sheet_row = [];

  try
  {
//Přihlášení
//client.login-------------------------------------------------------------------------------------------
    var client_login = sklik_api([token], 'client.loginByToken');
    var session = client_login.session;

//client.get---------------------------------------------------------------------------------------------
    var client_get = sklik_api([{'session': session}], 'client.get');
    //cyklus, který projde všechny účty a přiřadí správné userId vámi nadefinovaného účtu
    for (var i = 0; i < client_get.foreignAccounts.length; i++)
    {
      if (sklik_account.toLowerCase() == client_get.foreignAccounts[i].username.toLowerCase())
      {
        var sklik_account_id = client_get.foreignAccounts[i].userId;
      }
    }

//Datum--------------------------------------------------------------------------------------------------
//Počet dní zpátky
    var days_back = Math.floor((new Date() - new Date(new Date().getFullYear() - 1, 0, 1)) / 1000 / 60 / 60 / 24);

    var start_date = new Date();
    start_date.setUTCDate(start_date.getUTCDate() - days_back);
    start_date = Utilities.formatDate(start_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');

    var end_date = new Date();
    end_date.setUTCDate(end_date.getUTCDate() - 1);
    end_date = Utilities.formatDate(end_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');

    var campaign_date = [];

    for (var i = 0; i < days_back; i++)
    {
      var date = new Date();
      date.setUTCDate(date.getUTCDate() - (days_back - i));
      campaign_date.push(Utilities.formatDate(date, 'GTM - 1', 'yyyyMMdd'));
    }

//createReport-------------------------------------------------------------------------------------------
    var mixedStatus = ['active', 'active-exhausted_day_budget', 'active-expired_budget', 'active-expired_clicks', 'active-expired_time', 'active-low_budget', 'active-waiting'];

    if (suspended == 1)
    {
      mixedStatus.push('suspended');
    }

    if (deleted == 1)
    {
      mixedStatus.push('deleted');
    }

    var createReport = sklik_api([{'session': session, 'userId': sklik_account_id},
      {//'isDeleted': false,
        'mixedStatus': mixedStatus,
        'dateFrom': start_date, 'dateTo': end_date},
      {'statGranularity': 'daily'}],
        'campaigns.createReport');

    var report_id = createReport.reportId;
    var limit = createReport.totalCount;

    var offset = Math.ceil(limit / (parseInt(5000 / days_back)));

    for (var i = 0; i < offset; i++)
    {

//readReport---------------------------------------------------------------------------------------------  
      var readReport = sklik_api([{'session': session, 'userId': sklik_account_id},
        report_id,
        {'offset': i * (parseInt(5000 / days_back)),
          'limit': parseInt(5000 / days_back),
          'allowEmptyStatistics': false,
          'displayColumns': ['name', 'status', 'deleted', 'context', 'clicks', 'impressions', 'totalMoney', 'conversions', 'conversionValue', 'avgPos']}],
          'campaigns.readReport');

      for (var j = 0; j < readReport.report.length; j++)
      {
        var l = 0;

        for (var k = 0; k < days_back; k++)
        {
          var status = readReport.report[j].status;
          if (readReport.report[j].deleted == true)
          {
            status = "deleted";
          }

          var type = "fulltext";
          if (readReport.report[j].context == true)
          {
            type = "context";
          }

          var empty = [campaign_date[k], readReport.report[j].name, status, type, 0, 0, 0, 0, 0, 0];

          if (readReport.report[j].stats[l] == undefined)
          {
            if (zero == 1)
            {
              sheet_row = empty;
              sheet_export.push(sheet_row);
            }
          } else if (readReport.report[j].stats[l].date == campaign_date[k])
          {
            sheet_row = [campaign_date[k], 
                   readReport.report[j].name, 
                   status, 
                   type, 
                   readReport.report[j].stats[l].clicks, 
                   readReport.report[j].stats[l].impressions, 
                   readReport.report[j].stats[l].totalMoney / 100, 
                   readReport.report[j].stats[l].conversions, 
                   readReport.report[j].stats[l].conversionValue,
                   readReport.report[j].stats[l].avgPos * readReport.report[j].stats[l].impressions];
            sheet_export.push(sheet_row);
            l++;
          } else if (zero == 1)
          {
            sheet_row = empty;
            sheet_export.push(sheet_row);
          }
        }
      }
    }

//Smazání přebytečných sloupců
    if (ss.getMaxColumns() > sheet_row.length)
    {
      ss.deleteColumns(sheet_row.length + 1, ss.getMaxColumns() - sheet_row.length);
    }
//Hlavička tabulky
    ss.getRange(1, 1, 1, sheet_row.length).setValues([['Datum', 'Kampaň', 'Stav', 'Typ sítě', 'Prokliky', 'Zobrazení', 'Cena', 'Konverze', 'Hodnota konverze', 'Průměrná denní pozice * Zobrazení']]);
//Smazání předchozích dat
    ss.getRange(2, 1, ss.getLastRow(), sheet_row.length).clearContent();
//Export do spreadsheetu
    if (sheet_export.length > 0 && sheet_row.length > 0)
    {
      ss.getRange(2, 1, sheet_export.length, sheet_row.length).setValues(sheet_export);
    }

//client.logout------------------------------------------------------------------------------------------
    var client_logout = sklik_api([{'session': session}], 'client.logout');

//Obnovení spreadsheetu
    SpreadsheetApp.flush();

  } catch (err)
  {
    Logger.log(err);
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Funkce pro komunikaci
function sklik_api(parameters, method) {
  var url = 'https://api.sklik.cz/drak/json/' + method;
  var options = {'method': 'post', 'contentType': 'application/json', 'muteHttpExceptions': true, 'payload': JSON.stringify(parameters)};

  try {
    return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
  } catch (err)
  {
    Utilities.sleep(1000);
    try {
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    } catch (err)
    {
      Utilities.sleep(1000);
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    }
  }
}