//Nastavení----------------------------------------------------------------------------------------------
//*******************************************************************************************************
var spreadsheet = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J1efr15eFtggt5sffsre544e5mNX_SGfU/edit';
var token = '0x101c0a3dd0654sd5fsdcgt1r56sf6f1s5f6sd65sdf4fs58ssf6fee1051c92b230514a-account@seznam.cz';
var sklik_account = 'account@seznam.cz'; //pokud používáte token z MCC účtu, zadejte název single účtu
/********************************************************************************************************  
Skript:     Sklik API keywords
Verze:     06.12.2017
Návod vytvořil: Stanislav Jílek [standajilek.cz]
*********************************************************************************************************/

function main() { 
//Nadefinování spreadsheetu
  var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheet);
  var sheet = ss.getSheetByName('data');

//Pole pro export do spreadsheetu 
  var sheet_export = [];
  var sheet_row = [];

//Přihlášení
//client.login------------------------------------------------------------------------------------------- 
  var client_login = sklik_api([token], 'client.loginByToken');
  var session = client_login.session;

//client.get---------------------------------------------------------------------------------------------
  var client_get = sklik_api([{'session': session}], 'client.get');
  //Cyklus, který projde všechny účty a přiřadí správné userId vámi nadefinovaného účtu
  for (var i = 0; i < client_get.foreignAccounts.length; i++)
  {
    if (sklik_account.toLowerCase() == client_get.foreignAccounts[i].username.toLowerCase())
    {
      var sklik_account_id = client_get.foreignAccounts[i].userId;
    }
  }

//createReport-------------------------------------------------------------------------------------------
  //Datum
  var start_date = new Date();
  start_date.setUTCDate(start_date.getUTCDate() - 7);
  start_date = Utilities.formatDate(start_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');

  var end_date = new Date();
  end_date.setUTCDate(end_date.getUTCDate() - 1);
  end_date = Utilities.formatDate(end_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');

  var keywords_createReport = sklik_api([{'session': session, 'userId': sklik_account_id},
    {'statisticsConditions': [{'columnName': 'impressions', 'operator': 'GT', 'intValue': 10}],
      'mixedStatus': ['active'],
      'isDeleted': false,
      'campaign': {'status': ['active'], 'isDeleted': false},
      'group': {'status': ['active'], 'isDeleted': false},
      'dateFrom': start_date,
      'dateTo': end_date}],
      'keywords.createReport');

  var report_id = keywords_createReport.reportId;
  var limit = keywords_createReport.totalCount;

  var offset = Math.ceil(limit / 5000);

  for (var i = 0; i < offset; i++)
  {
    try
    {    
//readReport---------------------------------------------------------------------------------------------
      var keywords_readReport = sklik_api([{'session': session, 'userId': sklik_account_id},
        report_id,
        {'offset': i * 5000,
          'limit': 5000,
          'allowEmptyStatistics': false,
          'displayColumns': ['campaign.name', 'group.name', 'name', 'clicks', 'impressions', 'totalMoney', 'conversions', 'conversionValue']}],
          'keywords.readReport');

      //cyklus pro procházení statistik
      if (keywords_readReport.report.length > 0)
      {
        for (var j = 0; j < keywords_readReport.report.length; j++)
        {
          var campaign = keywords_readReport.report[j].campaign.name
          var group = keywords_readReport.report[j].group.name
          var keyword = keywords_readReport.report[j].name
          var clicks = keywords_readReport.report[j].stats[0].clicks;
          var impressions = keywords_readReport.report[j].stats[0].impressions;
          var price = keywords_readReport.report[j].stats[0].totalMoney / 100;
          var conversions = keywords_readReport.report[j].stats[0].conversions;
          var conversions_value = keywords_readReport.report[j].stats[0].conversionValue;

          //export do pole           
          sheet_row = [campaign, group, keyword, clicks, impressions, price, conversions, conversions_value];
          sheet_export.push(sheet_row);
        }
      }
    } catch (err)
    {
    }
    Utilities.sleep(200);
  }

//hlavička tabulky 
  sheet.getRange('A1:H1').setValues([['Kampaň', 'Sestava', 'Klíčové slovo', 'Prokliky', 'Zobrazení', 'Cena', 'Konverze', 'Hodnota konverze']])
//smazání předchozích dat
  sheet.getRange("A2:H").clearContent();
//export do spreadsheetu 
  if (sheet_export.length > 0 && sheet_row.length > 0)
  {
    sheet.getRange(2, 1, sheet_export.length, sheet_row.length).setValues(sheet_export);
  }

//client.logout------------------------------------------------------------------------------------------
  var client_logout = sklik_api([{'session': session}], 'client.logout');
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
//funkce pro komunikaci
function sklik_api(parameters, method) {
  var url = 'https://api.sklik.cz/drak/json/' + method;
  var options = {'method': 'post', 'contentType': 'application/json', 'muteHttpExceptions': true, 'payload': JSON.stringify(parameters)};

  try {
    return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
  } catch (err)
  {
    Utilities.sleep(1000);
    try {
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    } catch (err)
    {
      Utilities.sleep(1000);
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    }
  }
}