//Nastavení----------------------------------------------------------------------------------------------
//*******************************************************************************************************
var spreadsheet = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J1efr15eFtggt5sffsre544e5mNX_SGfU/edit';
var token = '0x101c0a3dd0654sd5fsdcgt1r56sf6f1s5f6sd65sdf4fs58ssf6fee1051c92b230514a-account@seznam.cz';
var sklik_account = 'account@seznam.cz'; //pokud používáte token z MCC účtu, zadejte název single účtu
/********************************************************************************************************  
Skript:     Sklik API client historical data
Verze:     06.12.2017
Návod vytvořil: Stanislav Jílek [standajilek.cz]
*********************************************************************************************************/

function main() {
//Nadefinování spreadsheetu
  var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheet);
  var sheet = ss.getSheetByName('data');

//Pole pro export do spreadsheetu 
  var sheet_export = [];
  var sheet_row = [];

//Přihlášení
//client.login-------------------------------------------------------------------------------------------
  var client_login = sklik_api([token], 'client.loginByToken');
  var session = client_login.session;

//client.get---------------------------------------------------------------------------------------------
  var client_get = sklik_api([{'session': session}], 'client.get');
  //Cyklus, který projde všechny účty a přiřadí správné userId vámi nadefinovaného účtu
  for (var i = 0; i < client_get.foreignAccounts.length; i++)
  {
    if (sklik_account.toLowerCase() == client_get.foreignAccounts[i].username.toLowerCase())
    {
      var sklik_account_id = client_get.foreignAccounts[i].userId;
    }
  }

//client.stats------------------------------------------------------------------------------------------- 
  //Datum
  var days_back = 7;
  var start_date = new Date();
  start_date.setUTCDate(start_date.getUTCDate() - days_back);
  start_date = Utilities.formatDate(start_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');
  //start_date = "2016-01-01";

  var end_date = new Date();
  end_date.setUTCDate(end_date.getUTCDate() - 1);
  end_date = Utilities.formatDate(end_date, 'GTM - 1', 'yyyy-MM-dd');

  var client_stats = sklik_api([{'session': session, 'userId': sklik_account_id}, {'dateFrom': start_date, 'dateTo': end_date, 'granularity': 'daily'}], 'client.stats');
  for (var i = 0; i < client_stats.report.length; i++)
  {
    var date = (client_stats.report[i].date).substr(0, 4) + "-" + (client_stats.report[i].date).substr(4, 2) + "-" + (client_stats.report[i].date).substr(6, 2);
    var clicks = client_stats.report[i].clicks;
    var impressions = client_stats.report[i].impressions;
    var cost = client_stats.report[i].price / 100;
    var conversions = client_stats.report[i].conversions;
    var conversionValue = client_stats.report[i].conversionValue / 100;

    //export do pole           
    sheet_row = [date, clicks, impressions, cost, conversions, conversionValue];
    sheet_export.push(sheet_row);
  }

  //hlavička tabulky 
  sheet.getRange('A1:F1').setValues([['Datum', 'Prokliky', 'Zobrazení', 'Cena', 'Konverze', 'Hodnota konverze']])
  //smazání předchozích dat
  sheet.getRange("A2:F").clearContent();
  //export do spreadsheetu 
  if (sheet_export.length > 0 && sheet_row.length > 0)
  {
    sheet.getRange(2, 1, sheet_export.length, sheet_row.length).setValues(sheet_export);
  }

//client.logout-----------------------------------------------------------------------------------------
  var client_logout = sklik_api([{'session': session}], 'client.logout');
}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------
//funkce pro komunikaci
function sklik_api(parameters, method) {
  var url = 'https://api.sklik.cz/drak/json/' + method;
  var options = {'method': 'post', 'contentType': 'application/json', 'muteHttpExceptions': true, 'payload': JSON.stringify(parameters)};

  try {
    return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
  } catch (err)
  {
    Utilities.sleep(1000);
    try {
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    } catch (err)
    {
      Utilities.sleep(1000);
      return(JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options)));
    }
  }
}